Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu • TRC Parks • Warehouses that work for you

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  • 2 ani ago
  • 0

TRC PARK TIMIȘOARA SRL, titular al proiectului “Construire unitate de depozitare și producție, spații administrative, spații tehnice, trotuare, drumuri și platforme de circulație, rezervă de apă cu camere de pompe, grup electrogen, împrejmuire și branșamente la utilități, organizare de șantier, TRC-Park-T3”, propus a fi amplasat în localitatea Giarmata, nr. CF 413010, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire unitate de depozitare și producție, spații administrative, spații tehnice, trotuare, drumuri și platforme de circulație, rezervă de apă cu camere de pompe, grup electrogen, împrejmuire și branșamente la utilități, organizare de șantier, TRC-Park-T3”, propus a fi amplasat în localitatea Giarmata, nr. CF 413010, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ –  Secțiunea Acorduri de Mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

Compare listings

Comparaţie